language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

www.datxanh.vn

Tập đoàn Đất Xanh  (Mã CK: DXG – HOSE), Website: www.datxanh.vn - hiện đang hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản - Tài chính - Xây dựng Tập đoàn ĐẤT XANH (Mã CK: DXG – HOSE) hiện đang... Detail

DXS- Tuyển dụng vị trí Sale Performance

Employment Information

Job Description

Phòng DVKH của Công ty CP DV BĐS Đất Xanh cần tuyển dụng Chuyên viên Sale Performance (Vị trí mới phát sinh)Cụ thể mô tả công việc như sau:

* Sản phẩm - Doanh thu

Tổng hợp báo cáo kinh doanh toàn hệ thống công ty con trực thuộc DXS

Phân tích đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh Công ty mẹ, công ty con

Đánh giá hiệu quả kinh doanh của các TTGD nằm bên ngoài DXS

Phân tích đánh giá hoạt động kinh doanh của từng cá nhân NVKD/ Nhóm/ TTGD hoặc Sàn kinh doanh

Theo dõi, đánh giá kết quả kinh doanh hàng ngày/tuần/tháng/năm

Báo cáo so sánh đánh giá kết quả kinh doanh, tốc độ tăng trưởng doanh thu, doanh số sản phẩm

Phân tích tốc độ tăng trưởng doanh thu, doanh số sản phẩm, hiệu quả mang lại, dự báo các rủi ro hoặc các khoản lỗ dự kiến

Đánh giá kết quả triển khai sản phẩm so với chỉ tiêu đưa ra, phân tích và đánh giá hiệu quả

Đánh giá kết quả khai thác và triển khai sản phẩm

* Nhân sự kinh doanh

Tổng hợp và phân tích kết quả của từng Nhân viên kinh doanh

Phân tích các yếu tố, hành vi dẫn đến NVKD tăng hoặc sụt giảm hiệu suất bán hàng

Báo cáo phân tích tình hình tăng giảm Nhân sự --> Biến động Nhân sự

Kiếm soát, cảnh báo sự tuân thủ quy trình tư vấn khách hàng của NVKD/Nhóm/Sàn

Thực hiện đánh giá xếp loại Nhân sự kinh doanh

* Quản trị

Phối hợp với các phòng ban liên quan (Marketing, Nhân sự, IT…) để thu thập thông tin

Hiểu rõ quy trình phối kết hợp, các quy trình liên quan đến triển khai hoạt động kinh doanh, để làm cơ sở đánh giá phân tích, so sánh, chứng minh

Đánh giá hiệu quả sử dụng các chi phí bỏ ra nhằm đáp ứng kinh doanh hiệu quả

Job Requirement

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh.

Ưu tiên ứng viên Tốt nghiệp CĐ trở lên thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán

Có hiểu biết về ngành Bất động sản là một lợi thế

More Information

  • Experience: 1 - 2 Years

DXS- Tuyển dụng vị trí Sale Performance

Công ty Cổ phần dịch vụ BĐS Đất Xanh (DXS)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts