About us

MegaCEO

Employment Information

Electrical Design | Kỹ Sư Thiết Kế Hệ Thống Điện (Sản Xuất, 650USD, HV7983)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 500 - 650 USD
Deadline to apply 12/11/2020
Industry Electrical / Electronics , Arts / Creative Design , Manufacturing / Process
Experience 1 - 3 Years

Location

Ha Noi

Ha Nam

Hung Yen

MegaCEO

$ 11 Tr - 14,3 Tr VND

 • Nam Dinh | Ha Nam | Hung Yen

Công ty TNHH Tư vấn thiết kế CIMAS

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty TNHH SC Việt Nam

$ 12 Tr - 16 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty TNHH SX và TM Đông Thành Hưng Yên

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Hung Yen

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP LỰC

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Công Nghệ Kỹ Thuật Ecome

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tự động hóa Tân Phát

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Sản xuất và xuất nhập khẩu NK Việt Nam

$ 7 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP LỰC

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty TNHH SC Việt Nam

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi