About us

Công Ty Hyundai Engineering Co., Ltd Hàn Quốc - Thầu Chính Gói Thầu G - Dự Án Tổ hợp Hoá dầu Miền Nam Việt Nam

Employment Information

Electrical Engineer (Construction Field)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 08/07/2021
Industry Oil / Gas , Electrical / Electronics , Civil / Construction
Experience 4 Years

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 12,3 Mil - 17,2 Mil VND

  • Ba Ria-VT

SAMSUNG C&T CORPORATION -THẦU CHÍNH GÓI THẦU THIẾT KẾ TC-XD DỰ ÁN KHO CHỨA LNG 1MMTPA TẠI THỊ VẢI

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công Ty Hyundai Engineering Co., Ltd Hàn Quốc - Thầu Chính Gói Thầu G - Dự Án Tổ hợp Hoá dầu Miền Nam Việt Nam

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ba Ria-VT

Heineken Vietnam Brewery

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Heineken Vietnam Brewery

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Heineken Vietnam Brewery

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Ba Ria-VT

CÔNG TY TNHH BACONCO

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

PEB Steel Buildings Co., Ltd

$ Competitive

  • Ba Ria-VT