About us

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

Employment Information

Electrical Engineer

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Over 1.000 USD
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Civil / Construction
Experience 3 - 5 Years

Location

JGC Vietnam Company

$ Competitive

  • Ha Noi

LOTTE E&C - Lotte Mall HN Project

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TTL

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

$ 13 Mil - 23 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật SVC

$ Competitive

  • Ha Noi | Ba Ria-VT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ T.T.K

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

$ Over 22 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT

$ 14 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Giải Pháp Kinh Doanh Nền Tảng

$ 13,2 Mil - 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

PERSOLKELLY Vietnam

$ 15,4 Mil - 26,4 Mil VND

  • Ha Noi | Bac Ninh | Hai Phong