About us

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EDUCA CORPORATION

Employment Information

English Content Developer ( 10 - 15 mil)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 24/01/2021
Industry Education /Training
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EDUCA CORPORATION

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Phúc Giang

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

SCI Group

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Công nghệ Mobiwork Việt Nam

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Picenza Viet Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Sản xuất Cơ điện và TM Phương Linh

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY THỜI TRANG

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Sản xuất Cơ điện và TM Phương Linh

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Sản xuất Cơ điện và TM Phương Linh

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi