language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Lawrence S.Ting School

EnglishTeacher-Giáo Viên Anh văn

Lawrence S.Ting School
Updated: 16/08/2019

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Job level:

 • Experience: 1 - 3 Years

  Salary:

 • Industry: Education /Training

  Deadline to apply: 09/09/2019

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Major Profession/Chuyên môn nghiệp vụ:
- Planning the teaching subject in the starting academic year and writing teaching lessons, reporting the actual teaching conditions in every beginning of the week. Lập kế hoạch giảng dạy bộ môn đầu năm học và soạn giáo án bộ môn, báo cáo
tình hình giảng dạy thực tế vào đầu tuần.

- Testing and evaluating student capacity following the plan agreed with team leader; reporting student achievement periodically. Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh theo kế hoạch đã thống nhất với nhóm trưởng; báo cáo kết quả học tập của học sinh theo định kỳ.
- Participating in professional development activities: training and meeting, PLC, period attendance and/or demo teaching class… Tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn theo định hướng và qui định của Nhà Trường: tập huấn và họp chuyên môn, các buổi chia sẻ kinh nghiệm, dự giờ và/hoặc thao giảng,…


2. Other tasks/ Công tác khác:

- Coordinating with Homeroom Teachers and relevant Departments in educating Students and the School’ common activities. Phối hợp với Giáo viên Chủ nhiệm và các Bộ phận liên quan trong công tác giáo dục Học Sinh và các hoạt động của Nhà Trường.
- Complying with professional rules, records and labor discipline according to the regulations of the school. Thực hiện các quy chế chuyên môn, hồ sơ sổ sách và kỷ luật lao động theo qui định của nhà trường.
- Other tasks assigned by the School. Các công tác khác theo sự phân công của Nhà Trường.

Job Requirement

1. Age/Tuổi: 22-45
2. Qualification/Bằng cấp
- Bachelor Degree/Tốt nghiệp Đại học
- Major in English Pedagogy (English major with Teaching Certificate) Chuyên ngành sư phạm Anh văn (hoặc Đại học chuyên ngành và có chứng chỉ sư phạm)
- Proficiency in applying IT in teaching/ Thành thạo ứng dụng CNTT trong dạy học
3. Skills/ Kỹ năng
- Passionate working in Education environment, self-motivated to cultivate major knowledge and profession/Yêu thích môi trường Giáo dục, có động lực trau dồi kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ để phát triển bản thân.
4. Educational motto/Phương châm giáo dục: Student Centre to be trained in self-studying initiative, abilities in applying creative teaching methods effectively/ Lấy học sinh làm trung tâm, rèn luyện học sinh sự chủ động trong học tập, vận dụng sự sáng tạo vào công tác giảng dạy một cách hiệu quả thiết thực.

More Information

 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent
 • Training opportunities:

  - To be trained by Expat in Education Field for upgrading specification
  - To be mentored for career orientation development

 • Benefit:

  - Compensation and Benefits based on performanc
  - 13 th Salary plus, emulation bonuses, and other holiday amount
  - SHUI
  - 24/24 Insurance, Aeon Care Insurance
  -Outing Trip and Experienced trips (domestic and/or oversea)

Company Overview

Lawrence S.Ting School

www.lsts.edu.vnCompany size: 100-499
Established in 2006, Dinh Thien Ly Middle School and High School (Lawrence S. Ting School) is a passionate educational project of Mr. Lawrence S. Ting-...Detail

EnglishTeacher-Giáo Viên Anh văn

Lawrence S.Ting School

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts