About us

Công Ty TNHH CCL Label Việt Nam

Employment Information

ERP Executive (IT)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 11,000,000 VND
Deadline to apply 31/10/2020
Industry Retail / Wholesale , IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 1 - 3 Years

Location

CÔNG TY TNHH GUNZETAL (VIỆT NAM)

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Binh Duong

Dan On Foods

$ 66 Tr - 110 Tr VND

 • Binh Duong

CÔNG TY TNHH GUNZETAL (VIỆT NAM)

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Binh Duong

Schenker Vietnam Co. Ltd

$ 15,4 Tr - 19,8 Tr VND

 • Binh Duong

Công Ty TNHH CCL Label Việt Nam

$ Competitive

 • Binh Duong

Công Ty CP Tập Đoàn Tân Long

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Binh Duong

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thiên Nam

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Binh Duong

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thiên Nam

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Binh Duong

Vietnamese-German University (VGU)

$ 18 Tr - 25 Tr VND

 • Binh Duong

Wanek Furniture

$ Competitive

 • Binh Duong | Quang Ngai

Công Ty TNHH Precision Machining Assembling Service (PMAS)

$ Competitive

 • Binh Duong