About us

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

Employment Information

ERP Specialist

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Retail / Wholesale
Experience 2 - 5 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Starbucks Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Dược Phẩm Pharmacity

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Theodore Alexander HCM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thiết Bị Đo Lường & Điều Khiển Đại Việt

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Công nghệ Daviteq

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sakura Beauty Vietnam

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO

$ 15 Mil - 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO

$ 15 Mil - 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh