About us

Zinc Oxide Corporation Vietnam LLC (ZOCV)

Employment Information

ESH Supervisor

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Competitive
Deadline to apply 04/12/2020
Industry Chemical Eng. , HSE , Environmental
Experience 5 - 10 Years

Công Ty Hyundai Engineering Co., Ltd Hàn Quốc - Thầu Chính Gói Thầu G - Dự Án Tổ hợp Hoá dầu Miền Nam Việt Nam

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Cai Mep International Terminal

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH Dự Án Hồ Tràm

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công Ty Hyundai Engineering Co., Ltd Hàn Quốc - Thầu Chính Gói Thầu G - Dự Án Tổ hợp Hoá dầu Miền Nam Việt Nam

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công Ty Hyundai Engineering Co., Ltd Hàn Quốc - Thầu Chính Gói Thầu G - Dự Án Tổ hợp Hoá dầu Miền Nam Việt Nam

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Chi nhánh Công Ty TNHH Lixil Việt Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công Ty Hyundai Engineering Co., Ltd Hàn Quốc - Thầu Chính Gói Thầu G - Dự Án Hóa Dầu Long Sơn

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH Dự Án Hồ Tràm

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công Ty Cổ Phần Vina Logistics

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ba Ria-VT

Công Ty Cổ Phần Le & Associates

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ba Ria-VT | Binh Duong