About us

Công Ty TNHH Kindy City

Employment Information

Expat teacher (Kindergarten)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 13/06/2020
Industry Education /Training
Experience 1 - 2 Years

Trung Tâm Ngoại Ngữ Châu Úc Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Khôi Nguyên - Trường Tiểu Học - Trung Học Cơ Sở- Trường TH-THCS-THPT Albert Einstein

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Un-Available LTD Co.,

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Hệ thống Trung tâm Anh ngữ toàn cầu RISE

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH GBC-Engineers Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

American Polytechnic College

$ 3 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Khôi Nguyên - Trường Tiểu Học - Trung Học Cơ Sở- Trường TH-THCS-THPT Albert Einstein

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH One On One English

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 132 Tr - 154 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC YIPPEE

$ 6 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh