About us

GOAT Empire Vietnam., Jsc

Employment Information

Facebook Marketing Excecutive

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2021
Industry Marketing , Online Marketing

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GREENMAZING

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần thương mại Vương Quốc Nội Thất

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GREENMAZING

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GREENMAZING

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GREENMAZING

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỐC CƯỜNG

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GREENMAZING

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GREENMAZING

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

GOAT Empire Vietnam., Jsc

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Và Hợp Tác Quốc Tế THANHMAIHSK

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi