language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Facility Technician (Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Cơ Sở Hạ Tầng)

Jabil Vietnam
Updated: 09/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

● Troubleshoots and conducts periodic inspections to determine maintenance work required.

● Follows Preventive Maintenance Instructions and ensures that the records for such are properly documented.

● May perform or assist in the installation, relocation and reinstallation of new and/or existing equipment.

● May perform or assist in the repair and maintenance of support equipment that includes but is not limited to, air compressors, air dryers, vacuum systems, HVAC, and DI water Systems.

============================================================================================================

 • Khắc phục sự cố và tiến hành kiểm tra định kỳ để xác định công việc bảo trì cần thiết.
 • Theo dõi Hướng dẫn Bảo trì Phòng ngừa và đảm bảo rằng các ghi nhận cho việc đó được ghi lại đúng cách.
 • Có thể thực hiện hoặc hỗ trợ cài đặt, di chuyển và cài đặt lại thiết bị mới và / hoặc thiết bị hiện có
 • Có thể thực hiện hoặc hỗ trợ sửa chữa và bảo trì các thiết bị hỗ trợ bao gồm: máy nén khí, máy sấy không khí, hệ thống chân không, HVAC và Hệ thống nước DI và nhiều máy móc liên quan khác.

Job Requirement

● Requires a college degree or equivalent.

● Plus at least 1 - 3 years experience.

=====================================================================

 • Yêu cầu bằng cao đẳng hoặc liên quan
 •  Ít nhất từ 1 - 3 năm kinh nghiệm.

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Jabil Vietnam

http://www.jabil.comCompany size: 5000+
JABIL, founded in 1966 in Michigan , is a US-based multinational electronics manufacturing and solutions company providing comprehensive...Detail

Facility Technician (Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Cơ Sở Hạ Tầng)

Jabil Vietnam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts