language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

FCN - Kế toán tổng hợp

Công ty Cổ phần FECON
Updated: 17/07/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Uniform
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Business Expense

Job Description

1. Tổng hợp và kiểm tra số liệu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tập hợp biến động các khoản chi phí.
2. Kiểm tra và đóng kỳ các phân hệ kế toán: công nợ, phải thu, thanh toán.
3. Lập các báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất định kỳ theo quý, năm
4. Lập các báo cáo cung cấp số liệu định kỳ và theo yêu cầu của các bên liên quan (Cục Thuế, Sở KHĐT…)
5. Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng.

Job Requirement

1. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán 
2. Tối thiểu có 03-05 năm kinh nghiệm làm báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất
3. Ứng viên có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp trong các công ty xây dựng
4. Biết tiếng anh là một lợi thế

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần FECON

http://fecon.com.vnCompany size: 1.000-4.999
Công ty Cổ phần FECON là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình, trong đó tập trung vào chuyên ngành sâu là nền móng và công trình ngầm. Lĩnh...Detail

FCN - Kế toán tổng hợp

Công ty Cổ phần FECON

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts