language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Field Collector

First Alliances
Updated: 17/07/2019

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Job level:

 • Experience: 1 - 3 Years

  Salary:

 • Industry: Banking

  Deadline to apply: 09/08/2019

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Annual Leave

Job Description

Thực hiện công tác quản lý và thu hồi nợ Tín chấp Tiểu thương của các KHCN đang có nợ quá hạn tại SHINHAN Bank

Hàng ngày có mặt ở văn phòng ( tòa nhà Crescent Plaza, Quận 7), gọi và tìm thông tin KH theo danh sách được giao.

• Trực tiếp liên hệ và đến cơ sở kinh doanh, nhà khách hàng hoặc bất kỳ địa điểm cần thiết để phục vụ công tác thu hồi nợ;

• Đưa ra phương án/giải pháp nhằm thuyết phục khách hàng thanh toán khoản nợ hoặc trong trường hợp khách hàng không hợp tác;

• Kịp thời báo cáo các vấn đề thu hồi nợ (đối tượng khách hàng, ngành nghề kinh doanh, gian lận hoặc vi phạm của nhân viên ngân hàng...) và các xu hướng nợ xấu;

• Tuân thủ các chính sách và quy định, quy trình về thu hồi nợ của Ngân hàng SHINHAN Bank, quy định của Pháp luật;

Job Requirement

-      Ưu tiên nam, có kinh nghiệm thu hồi nợ hiện trường

-      Biết vi tính văn phòng, trung thực, chịu khó

-      Biết tìm kiếm thông tin khách hàng là một lợi thế.

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

First Alliances

http://www.fa.net.vn/Company size: 200
Established in 1998, First Alliances is the most well-known as the leading HR consultancy in Viet Nam. We are proud to be the pioneer and constantly...Detail

Field Collector

First Alliances

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts