language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Finance Analysis Supervisor

HD Saison Finance Co., Ltd
Updated: 20/02/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Chịu trách nhiệm phân tích, đánh giá mức khả thi về mặt tài chính của các yêu cầu phát sinh trong quá trình kinh doanh của công ty.
 • Giám sát công tác báo cáo của phòng được hoàn thành chính xác và đúng thời hạn (Bao gồm: báo cáo hoạt động Tài Chính, báo cáo cho Ngân Hàng Nhà Nước, hoạt động Thu hồi nợ, hoạt động thẩm định tín dụng, hoạt động hỗ trợ tín dụng, chăm sóc khách hàng,…).
 • Giám sát công tác thực hiện ngân sách hàng năm và cập nhật ngân sách hàng tháng được thực hiện chính xác và đúng thời hạn.
 • Thực hiện các yêu cầu phân tích về hoạt động kinh doanh của công ty và thị trường.
 • Chịu trách nhiệm tính toán tính khả thi tài chính của các chương trình khuyến mại.
 • Đào tạo, huấn luyện nhân viên mới và thực hiện công tác đào tạo cho nhân viên về nghiệp vụ hàng năm.
 • Các công tác khác được giao bởi cấp quản lý.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài Chính/ Kế toán/ Ngân hàng.
 • Kỹ năng phân tích, báo cáo tốt.
 • Có kinh nghiệm trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
 • Hiểu biết về báo cáo tài chính, các quy định của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan đến hoạt động ngân hàng.
 • Có kinh nghiệm về ngành tài chính tiêu dùng.
 • Sử dụng tốt Excel.
 • Tiếng Anh: TOEIC 700 hoặc tương đương.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 40
 • Job type : Permanent

Company Overview

HD Saison Finance Co., Ltd

Company size: 3000-3500
Thành lập ngày 7 tháng 9 năm 2007, Công ty TNHH MTV Tài Chính Việt Société Générale (SGVF), tên ban đầu của HD SAISON, là công ty tài chính phi ngân hàng...Detail

Finance Analysis Supervisor

HD Saison Finance Co., Ltd

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts