language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

http://ttcsugar.com.vn/

Kế thừa và phát huy thương hiệu Đường Biên Hòa danh tiếng 50 năm qua, Thành Thành Công - Biên Hòa là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành mía đường Việt Nam và là đại diện cho ngành nông nghiệp tại... Detail

Finance Controller (Kiểm soát Tài chính)

Employment Information
 • Work location

  Ho Chi Minh

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Industry

  Banking, Finance / Investment

 • Degree

  Bachelor

 • Job type

  Permanent

 • Age

  25 - 35

 • Salary

 • Deadline to apply

  11/10/2019

Job Description

 • Xây dựng hệ thống dữ liệu về chi phí thực hiện để phân tích với chi phí thực tế.
 • Triển khai lập ngân sách cho các đơn vị phòng ban Tổng công ty và các công ty thành viên
 • Hợp nhất và rà soát ngân sách của Tổng công ty và công ty thành viên.
 • Chủ động hỗ trợ, phối hợp với các Khối và các BU để thẩm định và điều chỉnh Kế hoạch Kinh doanh, Ngân sách Chi phí hoạt động.
 • Phân tích kết quả & hiệu quả kinh doanh thực tế dựa trên các nguyên nhân chính gây tác động đến sự tăng, giảm Doanh thu & Chi phí.
 • Phân tích, tóm tắt báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh dựa trên những chỉ số tài chính quan trọng và chủ động đề xuất giải pháp, kế hoạch hành động để đạt mục tiêu Ngân sách.
 • Tham gia vào các tổ nghiên cứu tiền khả thi các dự án của công ty
 • Thực hiện những việc khác theo sự phân công của trưởng đơn vị.

Job Requirement

 • Trình độ chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng/Kế toán kiểm toán
 • Ứng viên có hoặc đã học chứng chỉ ACCA, CMA, CIMA là lợi thế.
 • Có kinh nghiệm thực hiện, sử dụng và xây dựng hệ thống báo cáo quản trị.
 • Am hiểu quy trình của phòng ban và xây dựng, vận hành hệ thống giá thành công ty sản xuất.

More Information

 • Experience: 1 - 2 Years

Finance Controller (Kiểm soát Tài chính)

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts