language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

N KID Corporation

Finance Executive

N KID Corporation
Updated: 14/07/2019

Employment Information

Benefits

  • Laptop
  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development

Job Description

1. Phụ trách thanh toán

- Tiếp nhận hồ sơ cần thanh toán từ bộ phận kế toán

- Nhập liệu file AP phân loại hồ sơ, theo dõi hồ sơ.

- Lập phiếu chi, ủy nhiệm chi, giấy nhận nợ, lập lệnh i-banking và trình ký duyệt lệnh thanh toán.

- Gửi hồ sơ đi ngân hàng

- Theo dõi việc chi trả theo kế hoạch thanh toán hàng ngày

- Quản lý quỹ tiền mặt, thực hiện thu/chi theo và kiểm quỹ hàng ngày theo quy định

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ tồn đọng và phiếu chi

- Cuối mỗi ngày làm báo cáo dòng tiền

- Làm báo cáo về số dư, số nợ vay và các thông tin về ngân hàng

- Hàng tháng lấy sổ phụ ngân hàng, hóa đơn về lưu vào hồ sơ

2. Lên kế hoạch chi hàng tuần

- Nhận và tổng hợp kế hoạch chi tuần từ các bộ phận, đánh giá mức độ quan trọng và sắp xếp lên lịch thanh toán, cập nhật và phân loại hồ sơ.

- Lên kế hoạch và thu chi nhằm đảm bảo hoạt động hàng ngày & kế hoạch phát triển của công ty.

- Thực hiện thanh toán theo sát kế hoạch được duyệt

3. Những công việc khác

- Trao đổi với nhà cung cấp, nhân viên phụ trách NCC về lịch thanh toán

4. Thực hiện các công việc khác có liên quan do cấp quản lý yêu cầu

Job Requirement

-  Trình độ học vấn: Đại học

-  Chuyên ngành: Tài chính – Kế toán/ Kinh tế/ Khác

-   Vi tính: Thành thạo word, Excel, các phần mềm kế toán

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

N KID Corporation

www.nkidcorp.comCompany size: 2500
N KID Group (www.nkidgroup.com) specializes in the kid lifestyle industry in Vietnam, with operations across various business verticals including: Kid...Detail
Job tags / Skills:Chuyên viên tài chính

People who applied to this job also applied to:

Finance Executive

N KID Corporation

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts