From 30/08/2018, CareerBuilder.vn updates the interface of jobseeker's profile page and provide more functions for users. These changes will help candidate update and manage all their information on CareerBuilder more quickly and easily

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Finance Support - Internship

ANHEUSER-BUSCH INBEV Viernam Co.ltd
Updated: 20/09/2018

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Kiểm tra thanh khoản các loại thuế liên quan đến XNK

- Theo dõi số liệu Nguyên Vật liệu, sổ sách kế toán, kiểm tra số liệu sai xót và điều chỉnh kịp thời.

- Quyết toán Thuế năm với Hải Quan

- Chuẩn bị các dữ liệu liên quan đến kiểm tra/ thanh tra thuế, hải quan.

- Đề xuất phương án tuân thủ thuế và luật Hải Quan

- Các công việc liên quan đến Chính sách Thuế và Chính sách kiểm kê

- Lưu trữ và tra cứu chứng từ phục vụ quyế toán thuế, quyế toán Hải quan

- Chuẩn bị các số liệu liên quan đến quyết toán, kiểm tra. Thanh tra thuế, hải quan.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại Học, chuyên ngành tài chính, kế toán hoặc ngành kinh tế

- Cẩn thận, chịu khó, học hỏi nhanh

- Sử dụng thành thạo Microsoft Office (excel) là một lợi thế

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 20 - 25
 • Job type : Part time, Contract/ Freelance, Internship

Company Overview

ANHEUSER-BUSCH INBEV Viernam Co.ltd

http://www.ab-inbev.com/Company size: 160
Head Office: 09th Floor, Agrex Building, No.58, Vo Van Tan Street, District 03, HCMC VSIP Brewery: No. 2, Street 28, VSIP II-A Industrial Park, Tan Uyen...Detail

Finance Support - Internship

ANHEUSER-BUSCH INBEV Viernam Co.ltd

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts