language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Finance Support - Internship

ANHEUSER-BUSCH INBEV Viernam Co.ltd
Updated: 13/11/2018

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Kiểm tra thanh khoản các loại thuế liên quan đến XNK

- Theo dõi số liệu Nguyên Vật liệu, sổ sách kế toán, kiểm tra số liệu sai xót và điều chỉnh kịp thời.

- Quyết toán Thuế năm với Hải Quan

- Chuẩn bị các dữ liệu liên quan đến kiểm tra/ thanh tra thuế, hải quan.

- Đề xuất phương án tuân thủ thuế và luật Hải Quan

- Các công việc liên quan đến Chính sách Thuế và Chính sách kiểm kê

- Lưu trữ và tra cứu chứng từ phục vụ quyế toán thuế, quyế toán Hải quan

- Chuẩn bị các số liệu liên quan đến quyết toán, kiểm tra. Thanh tra thuế, hải quan.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại Học, chuyên ngành tài chính, kế toán hoặc ngành kinh tế

- Cẩn thận, chịu khó, học hỏi nhanh

- Sử dụng thành thạo Microsoft Office (excel) là một lợi thế

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 20 - 25
 • Job type : Part time, Contract/ Freelance, Internship

Company Overview

ANHEUSER-BUSCH INBEV Viernam Co.ltd

http://www.ab-inbev.com/Company size: 160
Head Office: 09th Floor, Agrex Building, No.58, Vo Van Tan Street, District 03, HCMC VSIP Brewery: No. 2, Street 28, VSIP II-A Industrial Park, Tan Uyen...Detail

Finance Support - Internship

ANHEUSER-BUSCH INBEV Viernam Co.ltd

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts