About us

BellSystem24-Hoa Sao

Employment Information

Financial Analyst / Chuyên viên phân tích tài chính dự án

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2020
Industry Sales / Business Development , Accounting / Auditing / Tax , Finance / Investment
Experience 2 Years

Công ty Cổ phần Đầu tư OBM

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu tư OBM

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Tập đoàn CEO

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu tư OBM

$ 14 Tr - 17 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

$ 11 Tr - 22 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Công Nghệ ezCLOUD Toàn Cầu

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu tư OBM

$ 12 Tr - 17 Tr VND

  • Ha Noi