About us

MegaCEO

Employment Information

Finishing Manager | Quản Lý Xưởng Thành Phẩm (Đồ Gỗ, N8927)

Job level Manager
Salary $ 1.800 - 2.000 USD
Deadline to apply 09/07/2021
Industry Wood , Quality Control (QA/QC)
Experience 3 - 5 Years

Location

Ho Chi Minh

Binh Duong

Dong Nai

Công Ty TNHH Saitex Fabrics Việt Nam

$ Competitive

  • Dong Nai

Hỷ Lâm Môn & L'amour Bakery

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Á Châu

$ 20 Mil - 50 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Rochdale Spears Co., Ltd.

$ Competitive

  • Binh Duong

MegaCEO

$ 66 Mil - 77 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Binh Duong | Dong Nai

Công Ty Cổ Phần SY Vina

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Dong Nai

Cty CP Thực Phẩm Thiên Hương

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 25 Mil - 50 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang

Công Ty Cổ phần GonSa

$ 25 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

$ Competitive

  • Ho Chi Minh