About us

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông VMG

Employment Information

[Fintech] Chuyên Viên Xây Dựng Mô Hình

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 1.500 - 2.000 USD
Deadline to apply 08/07/2021
Industry Banking , IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 3 - 5 Years

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ 14 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

$ Competitive

  • Ha Noi

BIM Group

$ Competitive

  • Ha Noi

BRG Group

$ Competitive

  • Ha Noi