language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FLC (FLC GROUP)

FJC- Chuyên Viên IT Helpdesk

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FLC (FLC GROUP)
Updated: 15/05/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Nhóm công việc theo chính :70%

1.Quản trị vận hành hệ thống Eoffice 10%

-Theo dõi vận hành hệ thống để hệ thống

-Thêm người dùng theo yêu cầu của lãnh đạo

-Hướng dẫn người dùng sử dụng

2. Quản trị vân hành hệ thống theo dõi thẻ in ra vào công ty 10%

- Tiếp nhận thông tin tin thẻ từ các đơn vị phòng ban

- In thẻ >> báo cho các đầu mối thông tin

-Báo cáo lại cho quản lý

3. Quản lý vận hành bản Led tại các tầng và sảnh tầng 1 10%

- Tiếp nhận thông tin về các sự kiện trong tập đoàn từ ban truyền thông

-Cập nhật các thông tin lên bảng điện tử

4. Quản lý tài sản CNTT 40%

- Quản lý hệ thông cấp phát máy tính cho nhân viên

-Thống kê theo dõi xuất nhập tồn kho máy tính

-Báo cáo định kỳ cho cấp quản lý

5.Quản lý hệ thống wifi 20%

-Vận hành theo dõi hệ thống wifi tập đoàn

6. Hỗ trợ các phòng ban về CNTT 5%

-Xử lý sự cố máy tính, điện thoại, máy in…..

7. Hỗ trợ sự kiện tập đoàn 5%

Job Requirement

 • Tốt nghiệp các học viện quốc tế như FPT-aptech
 • Trường Đại học  ngành công nghệ thông tin
 • Ưu tiên nếu có Chứng chỉ/kỹ năng về kỹ thuật (nếu có)
 • Ưu tiên nếu có Chứng chỉ lập trình viên quốc tế
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 02-07 năm trong ngành

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FLC (FLC GROUP)

https://www.flc.vn/
Tập đoàn FLC Group là tập đoàn kinh tế gồm 29 đơn vị thành viên hoạt động kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực. Các mảng hoạt động chính của Tập đoàn bao gồm:...Detail

FJC- Chuyên Viên IT Helpdesk

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FLC (FLC GROUP)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts