language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FLC (FLC GROUP)

FLC Group - Chuyên viên Nhân sự

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FLC (FLC GROUP)
Updated: 17/05/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thực hiện các thủ tục nhân sự theo đúng quy định của Nhà nuớc và Công ty
 • Thủ tục nhân sự bao gồm: rà soát hồ sơ tiếp nhận nhân sự mới, hợp đồng lao động, điều chuyển, bổ nhiệm/miễn nhiệm, điều chỉnh thu nhập, khen thuởng kỷ luật, chấm dứt HÐLÐ….
 • Cập nhật quản trị hệ thống thông tin, dữ liệu nhân sự trên phần mềm nhân sự
 • Thực hiện và xử lý các công việc liên quan đến theo dõi và xác nhận các chế độ chính sách của Tập đoàn: ..
 • Quản lý lưu trữ hồ sơ nhân sự
 • Thực hiện các báo cáo tổng hợp dữ liệu nhân sự liên quan.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học Quản trị nhân lực, luật, kinh tế quản trị kinh doanh...
 • Có kiến thức về Luật lao động - Luật Thuế - Thông tư nghị định về lao động tiền lương
 •  Sử dụng tốt Microsoft Excel, phần mềm nhân sự
 • Có tư duy logic
 • Cẩn thận, chăm chỉ
 • Có khả năng tiếng Anh là 1 lợi thế

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FLC (FLC GROUP)

https://www.flc.vn/
Tập đoàn FLC Group là tập đoàn kinh tế gồm 29 đơn vị thành viên hoạt động kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực. Các mảng hoạt động chính của Tập đoàn bao gồm:...Detail

FLC Group - Chuyên viên Nhân sự

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FLC (FLC GROUP)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts