From 30/08/2018, CareerBuilder.vn updates the interface of jobseeker's profile page and provide more functions for users. These changes will help candidate update and manage all their information on CareerBuilder more quickly and easily

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

FPT Information System (FIS)

[FPT IS HN] Thực Tập Viên Chính Sách Nhân Sự

FPT Information System (FIS)
Updated: 12/09/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

· Tìm hiểu luật Lao động và các quy định liên quan đến chính sách nhân sự;

· Hỗ trợ Phòng Chính sách trong các công việc: Xây dựng quy trình, chính sách nhân sự bao gồm chính sách lương, thưởng, đào tạo phát triển, chế độ đãi ngộ, bảo hiểm phúc lợi và quan hệ lao động;

· Hỗ trợ Ban Nhân sự trong thực thi chính sách và quy trình nhân sự: Tiếp nhận nhân viên, làm thủ tục cho thôi việc, thuyên chuyển, điều động, miễn nhiệm, bổ nhiệm, thành lập, giải thể, khen thưởng, kỷ luật cán bộ…

· Hỗ trợ chương trình xây dựng mô tả công việc và cải tiến chính sách nhân sự nhằm tạo động lực cho người lao động, gắn kết nhân viên và tối ưu hóa nguồn lực của tổ chức.

Job Requirement

·         Đang là sinh viên hoặc mới tốt nghiệp dưới 06 tháng các chuyên ngành: Quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh, khoa học quản lý, hành chính hoặc có liên quan;

·         Yêu thích và có định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực Quản trị nhân sự;

·         Kiên trì, cẩn thận, và sẵn sàng học hỏi, tiếp thu kiến thức mới;

·         Kỹ năng giao tiếp và làm việc với con người tốt;

·         Có kỹ năng cơ bản về tin học văn phòng và tiếng Anh đọc hiểu tài liệu;

·         Có thể sắp xếp thực tập bán thời gian hoặc toàn thời gian;

More Information

 • Age: 20 - 22
 • Job type : Internship

Company Overview

FPT Information System (FIS)

http://www.fpt-is.com/Company size: 3000
Trong suốt hơn 24 năm phát triển, Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT Information System - FPT IS) là nhà tích hợp hệ thống, cung cấp giải pháp hàng đầu...Detail

[FPT IS HN] Thực Tập Viên Chính Sách Nhân Sự

FPT Information System (FIS)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts