About us

Chi nhánh Quảng Nam - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

Employment Information

[FPT Telecom Quảng Nam] Nhân Viên Kinh doanh tại Tam Kỳ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 09/07/2021
Industry Marketing , Sales / Business Development , Insurance

Chi nhánh Quảng Nam - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Quang Nam

Chi Nhánh Quảng Nam - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Quang Nam

CN Quảng Nam - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Quang Nam

Chi Nhánh Quảng Nam - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Quang Nam

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Quang Nam

Chi nhánh Quảng Nam - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Quang Nam

Chi nhánh Quảng Nam - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Quang Nam

Chi nhánh Quảng Nam - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Quang Nam

Chi nhánh Quảng Nam - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Quang Nam

Chi Nhánh Quảng Nam - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Quang Nam