About us

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

Employment Information

Fresh Software Engineer (Java/ Golang)

Job level Entry Level
Salary $ 350 - 450 USD
Deadline to apply 21/09/2021
Industry IT - Software

PERSOLKELLY Vietnam

$ 22 Mil - 55 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

$ 25 Mil - 45 Mil VND

  • Ha Noi

JGC Vietnam Company

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

JGC Vietnam Company

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Jellyfish Education

$ 13,2 Mil - 22 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GREENMAZING

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GREENMAZING

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CP DỊCH VỤ CUNG ỨNG & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

$ 30 Mil - 40 Mil VND

  • Ha Noi