About us

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

Employment Information

Fresher/ Junior Digital Marketing

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Marketing , Education /Training

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech

$ 12 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Spring Group

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH xúc tiến thương mại Bảo Tín

$ 7 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần Bệnh viện Hữu nghị Quốc tế Hà Nội

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHANG LINH

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi