language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực tuyến

Front - End Developer (Marketing)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực tuyến
Updated: 17/06/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Tham gia xây dựng phần Front-End cho các dự án website, microsite, landing page, mobile web … phục vụ cho các hoạt động Marketing, truyền thông của công ty.

 • Vận hành hệ thống và phối hợp với các phòng ban liên quan trong việc xây dựng, triển khai đảm bảo ổn định.

Job Requirement

 • Kinh nghiệm 2-3 năm, ngôn ngữ lập trình C#

 • Nắm chắc kiến thức về lập trình hướng đối tượng chung.

 • Thành thạo HTML5/CSS3/JS/ Angular JS

 • Có kiến thức cơ bản về Database: MSSQL, MySQL , MongoDB...

 • Có kinh nghiệm với framework .NET CORE.

 • Có khả năng sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình khác như PHP, Node JS...

 • Sử dụng ở mức độ cơ bản các công cụ hỗ trợ thiết kế và phát triển web: Photoshop, AI, Illustrator...

 • Hiểu rõ và có về asynchronous request handling, RESTful API và AJAX

 • Có kinh nghiệm sử dụng ít nhất một trong các công cụ quản lý phiên bản mã nguồn: Bitbucket, Git

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực tuyến

momo.vnCompany size: 600
Công ty Cổ phần dịch vụ Di Động Trực Tuyến (viết tắt M_Service) hoạt động chính trong lĩnh vực thanh toán trên di động (mobile payment) dưới thương hiệu...Detail

Front - End Developer (Marketing)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực tuyến

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts