About us

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Công nghệ Vela

Employment Information

Frontend Developer

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2020
Industry IT - Software
Experience 1 - 2 Years

FPT Software

$ Under 33 Tr VND

 • Ha Noi

FPT Software

$ Under 33 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH AZOOM VIETNAM INC.

$ 12 Tr - 35 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 25 Tr - 50 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH NATURE ORIGIN

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

Unios Vietnam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

Unios Vietnam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

Unios Vietnam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

Tập đoàn Digital Novaon

$ 15 Tr - 28 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT

$ 10 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi