GA-HR Assistant/ Trợ Lý Phòng Hành Chính Nhân Sự

Instanta Vietnam
Location

Hai Phong

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  1 - 2 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  07/07/2021

Benefits

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Administration works
 • Support the fulfillment of administrative procedures (Work permit, residence card, etc.)
 • Order mid-shift meal, stationary and taxi;
 • Find new suppliers upon the request;
 • Prepare for welcoming guest as per request;
 • Be responsible for attendance record: Register finger scan of new employees, checking attendance, making timesheet.
 • Control the distribution, receiving the returned uniforms and update to the inventories file of uniforms and locker rooms;

Human Resource works

 • Update manpower database, generate and follow up with labor contract;
 • Update seasonal employee database and
 • Support in recruitment process.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Công việc hành chính:

 • Hỗ trợ hoàn thành các thủ tục hành chính (GPLĐ, thẻ tạm trú, etc. )
 • Đặt suất ăn, văn phòng phẩm và taxi
 • Tìm nhà cung cấp mới theo yêu cầu.
 • Chuẩn bị đón khách theo yêu cầu..
 • Chấm công: đăng ký vân tay cho nhân viên mới, kiểm tra công và lập bảng công.
 • Kiểm soát việc cấp, phát, trả đồ bảo hộ và cập nhật tồn kho bảo hộ và lockers.

Công việc nhân sự

 • Cập nhật cơ sở dữ liệu, soạn hợp đồng và theo dõi hợp đồng lao động;
 • Cập nhật cơ sở dữ liệu công nhân thời vụ, soạn hợp đồng và theo dõi hợp đồng lao động thời vụ
 • Hỗ trợ quá trình tuyển dụng.

Job Requirement

 • Minimum 1-2 years relating experience in similar position in production company;
 • University graduation
 • English skills: Good (listening, speaking, reading and writing)
 • Proficiency in Excel software.
 • Hard-working, good at details, responsible with excellent team work spirit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm tương đương tại công ty sản xuất;
 • Trình độ học vấn : Tốt nghiệp Đại học
 • Khả năng sử dụng tiếng Anh: Tốt (các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết)
 • Kiến thức về vi tinh: Thành thạo phần mềm Excel
 • Chăm chỉ, làm chi tiết tốt, có trách nhiệm với tinh thần hợp tác làm việc nhóm tốt.

Please read the description above carefully and if interested send your CV and Cover Letter in ENGLISH

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback