language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân Hàng Xây Dựng

Gấp - Chuyên Viên Cao Cấp / Chuyên Viên Pháp Chế (Tại Hà Nội / Tp Hồ Chí Minh)

Ngân Hàng Xây Dựng
Updated: 12/07/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Tư vấn, có ý kiến để giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan tới hoạt động quản trị điều hành và hoạt động nghiệp vụ tại CB.

- Trực tiếp xây dựng các văn bản quy phạm nội bộ, bộ Hợp đồng mẫu để áp dụng trong toàn hệ thống CB.

- Tư vấn, hỗ trợ các đơn vị trong việc tham gia đàm phán, ký kết, thực hiện, thanh lý các hợp đồng với Khách hàng/đối tác theo quy định nội bộ của CB.

- Thực hiện tư vấn, hướng dẫn thủ tục pháp lý liên quan đến các hoạt động giải quyết tranh chấp phát sinh tại CB và tham gia tố tụng theo yêu cầu/ủy quyền của cấp có thẩm quyền

- Thực hiện công tác, công việc liên quan tới công nợ tại Ngân hàng.

- Trực tiếp rà soát tính pháp lý các quy định nội bộ nhằm bảo đảm tính thống nhất, hạn chế sự trùng lắp, chồng chéo. Phối hợp các Phòng, đơn vị có liên quan trong ban hành, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung những văn bản trong hệ thống cho phù hợp.

- Trực tiếp theo dõi việc tuân thủ các quy định quy định nội bộ; Thực hiện xây dựng cơ chế phân cấp/uỷ quyền và giám sát việc tuân thủ hoạt động ủy quyền trong hệ thống.

- Thiết lập hồ sơ, thủ tục pháp lý với cơ quan quản lý Nhà nước

Job Requirement

-   ​Ưu tiên có Kinh nghiệm tham gia tố tụng

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Luật.

- Có thời gian làm việc trong lĩnh vực pháp lý tối thiểu 1 năm, ưu tiên người có kinh nghiệm, hiểu biết về hoạt động, quy trình, nghiệp vụ trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng Xây Dựng

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam được chuyển đổi mô hình từ Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam theo quyết định số 250/QĐ-NHNN ngày 05/03/2015...Detail

Similar jobs

Gấp - Chuyên Viên Cao Cấp / Chuyên Viên Pháp Chế (Tại Hà Nội / Tp Hồ Chí Minh)

Ngân Hàng Xây Dựng

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts