language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân Hàng Xây Dựng

GẤP - CHUYÊN VIÊN CAO CẤP - PHÒNG CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM BÁN LẺ

Ngân Hàng Xây Dựng
Updated: 17/06/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Xây dựng kế hoạch chi tiết kinh doanh ngân sách bán lẻ hàng năm, trung, dài hạn.

- Nghiên cứu thị trường và phân đoạn khách hàng

- Phát triển sản phẩm dịch vụ bán lẻ

- Phát triển quan hệ đối tác hợp tác kinh doanh

Job Requirement

-                     Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành  kinh tế, tài chính ngân hàng,..

-                     Hiểu các sản phẩm dịch vụ bán lẻ mà các đối thủ đang cung cấp trên thị trường.

-                     Có khả năng nghiên cứu và xây dựng các chính sách sản phẩm, các quy trình, quy chế, hợp đồng mẫu.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng Xây Dựng

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam được chuyển đổi mô hình từ Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam theo quyết định số 250/QĐ-NHNN ngày 05/03/2015...Detail

Similar jobs

GẤP - CHUYÊN VIÊN CAO CẤP - PHÒNG CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM BÁN LẺ

Ngân Hàng Xây Dựng

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts