language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân Hàng Xây Dựng

Gấp - Chuyên Viên Cao Cấp - Phòng Hỗ Trợ Tín Dụng (Tại Hà Nội/Tp Hồ Chí Minh)

Ngân Hàng Xây Dựng
Updated: 15/06/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Kiểm tra tính đúng, đủ, hợp lệ đối với Hồ sơ cấp tín dụng đối với khách hàng cá nhân và sau khi phê duyệt đối Hồ sơ tín dụng với khách hàng Doanh nghiệp.

- Nhập mới/sửa đổi/đóng trên hệ thống SmartBank các thông tin về khách hàng và thông tin hồ sơ tín dụng... đảm bảo các khoản vay của Khách hàng được cập nhật đầy đủ, chính xác.

- Soạn thảo hồ sơ tín dụng và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh khi giải ngân và sau giải ngân của mảng khách hàng theo đề xuất của ĐVKD.

Job Requirement

-        Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh tế, tài chính, ngân hàng,…

-        Có kiến thức về nghiệp vụ tín dụng, các sản phẩm nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ.

-        Có kỹ năng tốt về xử lý các tình huống tín dụng

-        Có kiến thức về kinh doanh ngân hàng, luật pháp gắn với hoạt động tín dụng.

More Information

  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng Xây Dựng

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam được chuyển đổi mô hình từ Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam theo quyết định số 250/QĐ-NHNN ngày 05/03/2015...Detail

Similar jobs

Gấp - Chuyên Viên Cao Cấp - Phòng Hỗ Trợ Tín Dụng (Tại Hà Nội/Tp Hồ Chí Minh)

Ngân Hàng Xây Dựng

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts