language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân Hàng Xây Dựng

Gấp - Chuyên Viên Kế Toán - Phòng Kế Toán Tài Chính Hội Sở (Tại Hồ Chí Minh) - Thời Vụ 06 Tháng

Ngân Hàng Xây Dựng
Updated: 15/06/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Dự thảo Quy trình quy chế, triển khai thực hiện công tác kế toán tài chính của Ngân hàng đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và ngân hang.

- Thực hiện số liệu các báo cáo cơ quan ban ngành/Ban Lãnh đạo.

- Tham gia xây dựng hệ thống tài khoản kế toán áp dụng tại CB.

- Tham gia thẩm định dự toán các khoản đầu tư mua sắm toàn ngành.

- Thực hiện hạch toán các khoản chi phí liên quan đến chi tiêu; mua sắm, sửa chữa tài sản, công cụ, dụng cụ, ấn chỉ tại Hội sở đảm bảo đúng quy định.

- Tham gia xây dựng chính sách thuế; thực hiện kê khai thuế tại Hội sở, kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp toàn ngành và các nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực thuế khác.

- Hậu kiểm chứng từ.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Ngân hàng, Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế.

- Nắm vững nghiệp vụ chuyên môn về kế toán, tài chính, hoạt động ngân hàng,

- Kỹ năng tin học văn phòng, soạn thảo văn bản.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Contract/ Freelance

Company Overview

Ngân Hàng Xây Dựng

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam được chuyển đổi mô hình từ Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam theo quyết định số 250/QĐ-NHNN ngày 05/03/2015...Detail

Similar jobs

Gấp - Chuyên Viên Kế Toán - Phòng Kế Toán Tài Chính Hội Sở (Tại Hồ Chí Minh) - Thời Vụ 06 Tháng

Ngân Hàng Xây Dựng

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts