language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân Hàng Xây Dựng

Gấp - Chuyên Viên Phân Tích Báo Cáo Tài Chính - Khối Tài Chính (Tại Hà Nội)

Ngân Hàng Xây Dựng
Updated: 19/07/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Tổng hợp, xây dựng và quản trị kế hoạch kinh doanh/ngân sách toàn hàng

- Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh/Ngân sách của các Khối/đơn vị

- Đầu mối xây dựng hệ thống thông tin MIS

- Phân tích các chỉ số tài chính, diễn biến các chỉ số tài chính định kỳ và đột xuất theo quy định và theo yêu cầu của BLĐ

- Đánh giá khả năng sinh lời đối với từng hoạt động, từng sản phẩm, từng khách hàng, theo vùng miền trên quy mô toàn ngành; so sánh tổng quan với khả năng sinh lời từ các hoạt động kinh doanh khác mang lại.

- Tham gia góp ý các văn bản, chính sách, quy trình...liên quan theo yêu cầu của các phòng ban phù hợp nghiệp vụ/chức năng của phòng

Job Requirement

-      Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng…

-     Có kiến thức về hệ thống thông tin quản lý, có cảm nhận tốt về số liệu.

-    Ưu tiên sử dụng tốt Excel, SQL và các phần mềm tương tự…

-     Chấp nhận sinh viên mới ra trường

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng Xây Dựng

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam được chuyển đổi mô hình từ Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam theo quyết định số 250/QĐ-NHNN ngày 05/03/2015...Detail

Similar jobs

Gấp - Chuyên Viên Phân Tích Báo Cáo Tài Chính - Khối Tài Chính (Tại Hà Nội)

Ngân Hàng Xây Dựng

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts