language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân Hàng Xây Dựng

Gấp - Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ (BA) - Tại Hà Nội

Ngân Hàng Xây Dựng
Updated: 19/07/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Tiếp nhận và tìm hiểu yêu cầu nghiệp vụ, xác định mục đích yêu cầu nghiệp vụ.
- Tìm hiểu, định nghĩa yêu cầu dữ liệu, yêu cầu xử lý của nghiệp vụ.
- Mô hình hóa yêu cầu của người sử dụng thành giải pháp ứng dụng.
- Phân tích, thiết kế theo yêu cầu chức năng (Use Case), yêu cầu xử lý.
- Lập tài liệu mô tả yêu cầu, Use Case, các sơ đồ mô hình liên quan, các màn hình giao diện người dùng, màn hình giao diện báo cáo, tài liệu hướng dẫn sử dụng.
- Lập kế hoạch, xác định phạm vi, thứ tự ưu tiên của quá trình hiện thực công việc, dự án.
- Tham gia các buổi họp kỹ thuật của nhóm và các bộ phận liên quan.
- Trình bày, thống nhất các nội dung với các bộ phận liên quan khi triển khai dự án, công việc.
- Điều phối nguồn nhân lực thực hiện dự án, công việc, cập nhật tiến độ.
- Phối hợp với các đơn vị (bên trong, bên ngoài) thực hiện triển khai dự án, công việc

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học khối ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan đến Quản lý thông tin, Tài chính Ngân hàng,..
- Hiểu về nghiệp vụ ngân hàng, quản trị và khai thác cơ sở dữ liệu,chu trình phát triển phần mềm, phân tích, thiết kế ứng dụng, phân tích, thiết kế database, kiểm thử phần mềm.

- Chấp nhận đào tạo sinh viên mới tốt nghiệp.

- Ưu tiên có kinh nghiệm về nghiệp vụ Thẻ

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng Xây Dựng

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam được chuyển đổi mô hình từ Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam theo quyết định số 250/QĐ-NHNN ngày 05/03/2015...Detail

Similar jobs

Gấp - Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ (BA) - Tại Hà Nội

Ngân Hàng Xây Dựng

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts