language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân Hàng Xây Dựng

Gấp - Chuyên Viên PR - Phòng Quan Hệ Công Chúng (Tại Tp Hồ Chí Minh)

Ngân Hàng Xây Dựng
Updated: 18/07/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Thực hiện công tác quan hệ báo chí, tuyên truyền (họp báo, phỏng vấn, đăng tin..); quản lý và kiểm soát thông tin; thực hiện công tác truyền thông nội bộ nói chung của Ngân hàng.

- Xây dựng, duy trì mối quan hệ tốt với các cơ quan truyền thông; đề xuất kịp thời mở rộng mối quan hệ với các cơ quan truyền thông tùy từng thời điểm thích hợp.

- Thực hiện tin, thông cáo báo chí, bài PR và cung cấp thông tin đến các cơ quan truyền thông đăng tải kịp thời.

- Lên kế hoạch truyền thông các hoạt động, sự kiện, sản phẩm dịch vụ… của NHXD.

- Chịu trách nhiệm biên tập nội dung website: cung cấp, kiểm soát các thông tin NHXD trong phạm vị công việc được phân công lên website NHXD.

- Lập kế hoạch, theo dõi và báo cáo hoạt động, chi phí Quan hệ công chúng trong năm.

- Tham gia xây dựng quy trình, quy chế, chính sách trong phạm vi công tác

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế, xã hội, đồ họa, công nghệ…

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến công tác quan hệ công chúng.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Gender: Male
  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng Xây Dựng

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam được chuyển đổi mô hình từ Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam theo quyết định số 250/QĐ-NHNN ngày 05/03/2015...Detail

Similar jobs

Gấp - Chuyên Viên PR - Phòng Quan Hệ Công Chúng (Tại Tp Hồ Chí Minh)

Ngân Hàng Xây Dựng

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts