About us

Công ty TNHH FPT Food Process Technology Việt Nam

Employment Information

(GẤP-ĐI LÀM NGAY) GIÁM SÁT KỸ THUẬT (Tp. HCM)

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Over 20,000,000 VND
Deadline to apply 20/11/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Maintenance
Experience 3 Years

Công ty TNHH FPT Food Process Technology Việt Nam

$ Over 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH FPT Food Process Technology Việt Nam

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN ANH LUXURY LIVING

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN ANH LUXURY LIVING

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Bất Động Sản Nam Sài Gòn

$ 15 Tr - 18 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN ANH LUXURY LIVING

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯỚC TẦM

$ 7 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Dịch Vụ Quản Lý Bất Động Sản Independent

$ 12 Tr - 17 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Dr Fan Việt Nam

$ 9,9 Tr - 22 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản CEN Sài Gòn

$ 5 Tr - 7 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Bất Động Sản Nam Sài Gòn

$ 7 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh