language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân Hàng Xây Dựng

Gấp - Gấp - Phó Phòng Quản Lý Ngân Quỹ (Tại Tp Hồ Chí Minh)

Ngân Hàng Xây Dựng
Updated: 15/06/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Thực hiện các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ Ngân quỹ

- Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các Quy trình, quy chế về nghiệp vụ ngân quỹ, đảm bảo an toàn kho quỹ toàn hệ thống.

- Thực hiện công tác nâng cao chất lượng dịch vụ trong toàn hệ thống

Job Requirement

 -        Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành : kinh tế, tài chính ngân hàng

-         Nắm vững kiến thức chuyên môn về hoạt động ngân quỹ

-         Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng; Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm quản lý.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng Xây Dựng

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam được chuyển đổi mô hình từ Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam theo quyết định số 250/QĐ-NHNN ngày 05/03/2015...Detail

Similar jobs

Gấp - Gấp - Phó Phòng Quản Lý Ngân Quỹ (Tại Tp Hồ Chí Minh)

Ngân Hàng Xây Dựng

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts