language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân Hàng Xây Dựng

GẤP - LẬP TRÌNH VIÊN (TẠI HÀ NỘI)

Ngân Hàng Xây Dựng
Updated: 17/06/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Thực hiện và/hoặc hỗ trợ phát triển các ứng dụng và hệ thống phần mềm CNTT;

- Hỗ trợ mã hóa, kiểm tra, sửa lỗi và viết các chương trình nhỏ hoặc các module chương trình;

- Hỗ trợ phân tích các vấn đề đã được hệ thống xác định và mở rộng để phù hợp với các yêu cầu của nghiệp vụ;

- Thực hiện tích hợp hệ thống, xây dựng giao diện kết nối giữa các hệ thống phần mềm, bao gồm: giữa các hệ thống nội bộ Ngân hàng, giữa Ngân hàng với các đối tác cung cấp dịch vụ;

- Lập tài liệu kỹ thuật, chuyển giao các ứng dụng, dịch vụ cho các đơn vị hỗ trợ nghiệp vụ, vận hành và khai thác

Job Requirement

 -         Thành thạo 1 trong các ngôn ngữ lập trình: C#.NET, ASP.NET MVC, ...

-          Hiểu biết về Web Service, Web API Restfull service

-         Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với CSDL: MSSQL, Oracle hoặc MongoDB

-         Ưu tiên biết sử dụng các components: Bootstrap, React JS.

-         Chấp nhận sinh viên mới ra trường hoặc sinh viên năm cuối 

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng Xây Dựng

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam được chuyển đổi mô hình từ Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam theo quyết định số 250/QĐ-NHNN ngày 05/03/2015...Detail

Similar jobs

GẤP - LẬP TRÌNH VIÊN (TẠI HÀ NỘI)

Ngân Hàng Xây Dựng

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts