language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

(Gấp) TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TELESALES (PA/ASSISTANT)

FE CREDIT
Updated: 19/09/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Sắp xếp thời gian làm việc, các cuộc họp 1 cách khoa học và hợp lý cho giám đốc, tham gia các cuộc họp, viết báo cáo họp…

- Hỗ trợ giám đốc trong việc phát triển các chiến lược và kế hoạch kinh doanh

- Là cầu nối vững chắc giữa Giám đốc với phòng ban nội bộ cũng như các phòng ban xung quanh

- Phối hợp với các phòng ban liên quan trong việc đưa ra các dự án và hỗ trợ các quy trình liên quan đến các đối tác

- Phối hợp thực hiện các hoạt động vận hành tại trung tâm

- Thực hiện các báo cáo, các biểu mẫu… theo đề xuất từ Quản lý trực tiếp

Job Requirement

- 2 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực tương đương

- Có kĩ năng làm báo cáo, làm file thuyết trình và sử dụng tốt Microsoft Office

- Giao tiếp tốt, khéo léo, cẩn thận trong công việc

- Chủ động, năng nổ vào các hoạt động

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

FE CREDIT

www.fecredit.com.vnCompany size: 10.000 - 15.000
We were founded as Consumer Finance Division of Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank (VPBank). In 2015, we successfully transferred to an...Detail

(Gấp) TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TELESALES (PA/ASSISTANT)

FE CREDIT

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts