language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

[ GẤP ] Trưởng nhóm bán hàng kênh nhà hàng và bếp ăn tập thể

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)
Updated: 28/09/2019

Employment Information

Benefits

  • Health checkup

Job Description

- Lập kế hoạch kinh doanh và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh của bộ phận.

- Tổ chức nghiên cứu, đề xuất các danh mục sản phẩm kinh doanh

- Tổ chức, chỉ đạo xây dựng quy trình, quy chế liên quan đến chức năng nhiệm vụ của bộ phận, kiến nghị ban hành các hướng dẫn quy trình thực hiện công việc của từng chức danh

- Tổ chức tìm kiếm, phát triển khách hàng mới nhằm đảm bảo kế hoạch KPIs doanh thu đã được giao

Job Requirement

 - Có kinh nghiệm đầu bếp nhà hàng hoặc bếp ăn tập thể từ 5 năm trở lên. Ưu tiên người có chứng chỉ đầu bếp

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

Company size: 25-99
40Hrs was founded in San Jose, California in the early 2000. Today we have a team of bright, talented recruiters that give the firm a balance of experience...Detail

Similar jobs

[ GẤP ] Trưởng nhóm bán hàng kênh nhà hàng và bếp ăn tập thể

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts