language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

[Gấp]Trưởng Phòng Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản (Chi Nhánh Đà Nẵng)

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Updated: 25/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Lập kế hoạch hoạt động mảng phụ trách.Điều phối xây dựng kế hoạch mảng phụ trách

- Tổ chức thực hiện kế hoạch. Điều chỉnh kế hoạch hoạt động mảng phụ trách (nếu có).

- Lập phương án, tổ chức thực hiện các dịch vụ khác (dịch vụ bảo vệ, quản lý đội xe...)

- Quản lý quan hệ khách hàng, chăm sóc khách hàng theo địa bàn phụ trách.

- Tư vấn dịch vụ và phát triển sản phẩm dịch vụ Quản lý tài sản đảm bảo

- Đề xuất xây dựng và điều chỉnh phương án quản chấp hàng hóa

- Thực hiện khảo sát, thẩm định kho hang, hoàn thành hồ sơ quản chấp hàng hóa, Thực hiện nghiệp vụ thông quan, áp tải hàng hóa, Xác định nguy cơ rủi ro tại kho hàng

- Đề xuất cải tiến quy trình, công nghệ, phương pháp công cụ nghiệp vụ, hệ thống quản lý lĩnh vực Quản lý tài sản đảm bảo

- Thực hiện các công việc liên quan đến quản lý Dự án đầu tư: đánh giá hiệu quả đầu tư Dự án, làm việc với cơ quan chức năng, hoàn thiện giấy phép xây dựng, lựa chọn nhà thầu, thực hiện quản lý thi công đến khi bàn giao…

- Thực hiện các thủ tục đầu tư, cơ sở hạ tầng, kinh doanh và CSVC và XDCB của MBAMC.

- Thực hiện theo dõi, Quản lý dự án đầu tư do MB ủy thác, quản lý đầu tư dự án tại công ty con liên doanh, liên kết.

- Quản lý hệ thống hồ sơ Hợp đồng, tài liệu liên quan tới nghiệp vụ, Tổng hợp thống kê báo cáo số liệu mảng phụ trách

- Xây dựng/cải tiến cơ chế chính sách, biểu mẫu, quy trình, quy định.

- Cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của mảng phụ trách.

- Quản lý thực hiện công việc nhân viên dưới quyền trực tiếp

- Các nhiệm vụ khác được phân công

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, tài chính..., sử dụng tốt các chương trình tin học văn phòng, office

- Kiến thức về quản lý tài sản đảm bảo, Quản lý toà nhà và Dịch vụ bất động sản

- Kỹ năng Tổng hợp, phân tích và đánh giá 

'- Kỹ năng xây dựng mục tiêu kế hoạch, dự toán và kiểm soát chi phí

- Kỹ năng tổ chức thực hiện, phân công giao việc và giám sát thực hiện theo mục tiêu

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định có tính hệ thống

- Kỹ năng hướng dẫn, đào tạo, kèm cặp nhân viên

- Khả năng khởi xướng và thúc đẩy những thay đổi

- Kỹ năng phát hiện, khơi dậy, động viên & sử dụng nhân tài

- Kỹ năng xây dựng & thúc đẩy văn hóa hợp tác

- Có kinh nghiệm công tác 2 năm tại vị trí tương đương

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 30 - 45
 • Job type : Permanent
 • Working time: Sáng từ 8h00' - 12h00'; chiều 13h30'- 17h30' ; làm việc 5 ngày /tuần
 • Colleagues: Thân thiện vui vẻ

Company Overview

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbamc.com.vn
MB dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh bằng tài năng, phát triển...Detail
Job tags / Skills: Head of Office

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

[Gấp]Trưởng Phòng Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản (Chi Nhánh Đà Nẵng)

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Employment Information

[Gấp]Trưởng Phòng Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản (Chi Nhánh Đà Nẵng)

Location