language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

GẤP: TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG NAM

Phương Vy Coffee
Updated: 21/06/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

o Nhận phiếu yêu cầu giao hàng

o Giao hàng hóa đúng theo hóa đơn và kịp thời hạn yêu cầu

o Bảo quản hàng hóa an toàn trong quá trình vận chuyển

o Thu tiền theo hóa đơn

o Nộp tiền cho công ty theo đúng quy định.

Job Requirement

- Trung thực, nhanh nhẹn, có sức khỏe tốt.

- Thông thuộc đường đi ở TP.HCM.

- Khi đi phỏng vấn phải mang hồ sơ có đầy đủ dấu công chứng.

More Information

 • Age: 25 - 40
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Phương Vy Coffee

https://phuongvycoffee.com/en/homeCompany size: 25-99
Phuong Vy has its first coffee plantation in 1954 in a small town named Dak Mil, Dak Nong province. In 1992, Phuong Vy coffee store was officially launched...Detail

GẤP: TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG NAM

Phương Vy Coffee

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts