language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Gấp_ Collection Trainer (Chuyên viên đào tạo bộ phận Thu Hồi Nợ)

FE Credit
Updated: 18/06/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

• Tổ chức khóa đào tạo liên quan kỹ năng thu hồi nợ, thu hồi nợ qua điện thoại và kỹ năng mềm cho nhân viên đại lý/ Conduct training courses for agencies’ staff, related to field collection, call collection and other soft skills;

• Tư vấn cho các cấp quản lý đại lý về việc tổ chức các khóa đào tạo/ Provide consultancy to agencies’ management on the training courses conduction

• Quan sát và cung cấp phản hồi sau khóa học giúp Trưởng Nhóm và quản lý đại lý bên thứ ba cải thiện việc đào đạo nhân viên/Observe and provide post-training feedback to help TL and agencies’ management to improve the training for staff

• Tham gia vào công việc của nhân viên thu hồi nợ tại nhà để hiểu hơn về công việc và có thêm thông tin thực tế để đào tạo/ Join field work to understand the business and gain more insights for training

• Làm việc với đại lý bên thứ ba để giải quyết các tình huống phát sinh trong đào tạo, tư vấn giải pháp cụ thể. Làm việc với đạil ý để giúp phát triển nhóm đào đạo của đại lý/Works with agencies to address training issues, instruction problems, design or consult new solutions needs regarding specific solutions of functional. Work with agencies’ to help develop line trainers in agencies

• Điều chỉnh và thiết kế giáo trình đào tạo đáp ứng nhu cầu đào tạo/ Modifies or design course materials and training manuals to meet specific training needs.

• Lập báo cáo cho cấp quản lý về cập nhật tình trạng đào tạo/ Report for line manager about training status

• Các công việc khác được giao bởi cấp quản lý/ Undertake other tasks assigned by Line Manager

Job Requirement

•       Tốt nghiệp cử nhân, chuyên ngành Đào tạo, Giáo dục hay Khoa học xã hội

•       Có kiến thức về kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ Tài chính & Ngân hàng là một lợi thế

Bachelor degree, major in Training, Education, Social Science

Understanding of sales, products & services of Banking & Finance Institution is a plus

•       Tối thiểu 2 – 3 năm kinh nghiệm trong đàoo ạo/ At least 2-3 years’ experiences in training

•       Kinh nghiệm đào tạo doanh nghiệp trong ngành tài chính tiêu dùng là một lợị thế/ Corporate training in consumer finance background is a plus

•       Thiết kế và phát triển chương trình đào tạo/ Excellent in training program design & development

•       Phân tích và đo lường đào tạo/ Strong is training analysis and measurement

•       Giao tiếp tốt/ Strong in both verbal & writing communication

•       Kỹ năng trình bày chuyên nghiệp và tư duy/ Professional presentation skill and critical thinking

•       Thành thạo ứng dụng văn phòng/ Proficiency in Microsoft Office

•       Tiếng Anh giao tiếp /English communication

•       Sẵn sang công tác hoặc thuyên chuyển/ Willing to travel and rotate

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

FE Credit

www.fecredit.com.vnCompany size: 10.000 - 15.000
We were founded as Consumer Finance Division of Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank (VPBank). In 2015, we successfully transferred to an...Detail

Similar jobs

Gấp_ Collection Trainer (Chuyên viên đào tạo bộ phận Thu Hồi Nợ)

FE Credit

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts