About us

Công ty TNHH FPT Food Process Technology Việt Nam

Employment Information

(Gấp_Đi Làm Ngay) Nhân Viên Kỹ Thuật (Làm Việc Tại Hồ Chí Minh)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 20/11/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Maintenance
Experience 1 Years

Công ty TNHH FPT Food Process Technology Việt Nam

$ Over 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH FPT Food Process Technology Việt Nam

$ Over 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Kỹ thuật Biển Xanh

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần thương mại Hà Phan

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đức Mạnh

$ 17 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Hợp Nhất Quốc Tế

$ 9 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Yujin Vina Co. Ltd

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH DENSO Việt Nam/ DENSO Manufacturing Vietnam Co.,ltd.

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Dịch Vụ Quản Lý Bất Động Sản Independent

$ 6 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh