About us

MegaCEO

Employment Information

General Director | Giám Đốc Điều Hành (F&B, 5000USD, N7405)

Job level Director
Salary $ 4.500 - 5.000 USD
Deadline to apply 29/07/2020
Industry Food & Beverage (F&B) , Executive management
Experience 5 - 10 Years

Location

Ha Noi

Bac Ninh

Bac Giang

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 66 Tr - 110 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Chế Biến Nông Sản Bảo Minh

$ 20 Tr - 35 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Thương Mại Tài Chính Hải Âu

$ 44 Tr - 110 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT MỘT GIỜ

$ 30 Tr - 40 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công ty Thương Mại Tài Chính Hải Âu

$ 44 Tr - 110 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần VHRS

$ 66 Tr - 110 Tr VND

 • Ha Noi

MegaCEO

$ 55 Tr - 66 Tr VND

 • Ha Noi | Bac Giang | Bac Ninh

Công Ty Cổ Phần VHRS

$ 66 Tr - 110 Tr VND

 • Ha Noi

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 55 Tr - 132 Tr VND

 • Bac Ninh

MegaCEO

$ 22 Tr - 110 Tr VND

 • Ha Noi

MegaCEO

$ 48,4 Tr - 57,2 Tr VND

 • Ha Noi | Bac Giang | Bac Ninh