language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám đốc Bán hàng Vùng (Toàn quốc)

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood
Updated: 15/10/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Chịu trách nhiệm phát triển hệ thống phân phối

- Điều hành toàn bộ hoạt động của vùng để đạt các mục tiêu được giao.

- Xét duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền, các đề xuất của Vùng

- Triển khai và đôn đốc thực hiện chỉ tiêu doanh số của vùng.

- Đánh giá- kiểm soát tiến độ bán hàng từng vùng- khu vực

- Triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy bán hàng

- Phân bổ chỉ tiêu doanh số cho ASM

- Triển khai kế hoạch bán hàng- CTKM, chương trình hỗ trợ bán hàng

- Thăm viếng thị trường

- Tuyển dụng, huấn luyện, đào tạo- đánh giá nhân viên; Lập kế hoạch phát triển Nhân viên

- Triển khai và quản lý việc thực hiện các kế hoạch phát triển cụ thể của vùng.

- Đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng của Vùng

- Xây dựng và triển khai kế hoạch bán hàng của Vùng phụ trách

- Xây dựng cơ cấu tổ chức của bộ phận.

- Tham mưu Ban TGĐ trong việc xây dựng các chính sách liên quan đến hoạt động bán hàng.

- Tuyển dụng, đào tạo phát triển năng lực nhân viên

- Phân tích thông tin thị trường và hoạt động của đối thủ cạnh tranh

- Thanh lý, tuyển chọn Nhà phân phối

- Đề xuất các giải pháp giúp cải tiến và phát triển hệ thống bán hàng.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu công việc của cấp trên

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học Các chuyên ngành liên quan

- Có từ 03 năm kinh nghiệm trở liên ở vị trí tương đương trong ngành Sữa Dinh dưỡng

- Kinh nghiệm về Set up hệ thống NPP

- Có tầm nhìn chiến lược

More Information

  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood

www.nutifood.com.vnCompany size: 1300
NutiFood là một trong những công ty hàng đầu trong ngành hàng sữa và thực phẩm dinh dưỡng tại thị trường Việt Nam với những sản phẩm quen thuộc với người...Detail

Giám đốc Bán hàng Vùng (Toàn quốc)

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts