language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám Đốc Ban Kinh Doanh Trực Tuyến

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)
Updated: 15/09/2019

Employment Information

Job Description

 • Quản lý, điều hành hoạt động của ban kinh doanh trực tuyến:
 • Xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh trực truyến.
 • Quản lý, hướng dẫn, trực tiếp tổ chức khai thác các kênh bán bảo hiểm trực tuyến theo nhiệm vụ kinh doanh được giao.
 • Xúc tiến, đặt quan hệ hợp tác với các đối tác thương mại điện tử để phát triển, mở rộng mạng lưới khai thác bảo hiểm trực tuyến.
 • Xây dựng, triển khai và quản lý các chương trình thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và truyền thông thương hiệu qua các kênh hợp tác với đối tác. Xây dựng, đề xuất các chương trình khuyến mãi đặc thù dành cho khách hàng online.
 • Kiểm soát và quản trị vận hành toàn bộ hệ thống khai thác bảo hiểm trực tuyến.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan thiết kế sản phẩm bảo hiểm phù hợp trên các trang web trực tuyến/ứng dụng điện tử.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên các trường khối kinh tế, công nghệ thông tin
 • Có kinh nghiệm 5 năm trở lên trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh trực tuyến, trong đó kinh nghiệm làm quản lý điều hành tối thiểu 2 năm
 • Kinh nghiệm về quản lý data và e-commer
 • Có kiến thức tốt về internet, xu hướng kinh doanh trực tuyến và  digital marketing
 • Sử dụng tiếng anh thành thạo                  

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

Company size: 25-99
40Hrs was founded in San Jose, California in the early 2000. Today we have a team of bright, talented recruiters that give the firm a balance of experience...Detail

Similar jobs

Giám Đốc Ban Kinh Doanh Trực Tuyến

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts