language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám Đốc Ban Nghiên Cứu & Phát Triển Chính Sách Nguồn Nhân Lực

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )
Updated: 19/02/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Là chức danh cấp Ban/Trung tâm thuộc Khối QT&PTNNL theo tổ chức bộ máy của SHB; đòi hỏi có tầm nhìn dài hạn, kiến thức chuyên môn sâu về các lĩnh vực nghiệp vụ thuộc quản trị nguồn nhân lực (Thiết kế tổ chức bộ máy, thiết kế công việc, Tuyển dụng, quản trị nhân tài, Quan hệ lao động, Tiền lương).
 • Tham mưu Ban điều hành trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, quy định và quy trình nghiệp vụ liên quan tới các mảng nghiệp vụ của Ban nghiên cứu và phát triển chính sách NNL. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cơ chế chính sách thuộc chức năng nghiệp vụ của Ban nghiên cứu và phát triển chính sách NNL đã ban hành.
 • Giám sát, đôn đốc, quản lí việc thực hiện các hoạt động của Ban nghiên cứu và phát triển chính sách NNL nhằm đảm bảo tuân thủ định hướng, chiến lược, chính sách chung, quy định, quy trình của SHB.
 • Chủ trì nghiên cứu, đề xuất các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của Ban nhằm đảm bảo phù hợp với chiến lược, định hướng chung của toàn ngân hàng SHB và của Khối QT&PTNNL.
 • Chủ trì nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ, văn bản hướng dẫn thuộc các lĩnh vực hoạt động của Ban nghiên cứu và phát triển chính sách NNL.
 • Tổ chức xây dựng các quy trình, quy chế để đảm bảo chức năng quản lý trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ quản lý để trình ban hành;
 • Đưa ra định hướng, hướng dẫn thực hiện các công việc trong phạm vi chuyên môn đối với cấp dưới.
 • Đôn đốc, giám sát, kiểm soát cuối cùng đối với kết quả công việc của Ban đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.
 • Thực hiện công tác tham mưu, đề xuất với Ban Lãnh đạo SHB về những vấn đề liên quan đến hoạt động và quản trị rủi ro trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển chính sách NNL;
 • Đại diện Ban tham gia các cuộc họp với Lãnh đạo SHB và đề xuất được các ý kiến quan điểm theo đúng chức trách của Giám đốc Ban đối với các vấn đề thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của Ban nghiên cứu và phát triển chính sách NNL.
 • Quản lý, đánh giá và đào tạo và phát triển, tạo môi trường phát triển đối với toàn bộ các nhân sự thuộc Ban nghiên cứu và phát triển chính sách NNL.
 • Thực hiện mọi hoạt động quản lý nghiệp vụ ngành dọc đối với công tác nghiên cứu và phát triển chính sách NNL trong toàn hệ thống SHB.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên ( Các nghiệp vụ Chuyên ngành đúng: Quản trị Nguồn nhân lực; Kinh tế lao động hoặc ngành kinh tế liên quan : Luật; Kinh tế; Quản trị kinh doanh; Tài chính Ngân hàng)
 • Có chứng chỉ Ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam
 • Có kỹ năng xử lý nhanh, gọn, chính xác các vấn đề phát sinh
 • Có chứng chỉ Tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.
 • Ít nhất 10 năm trong lĩnh vực quản trị nhân lực hoặc nghiệp vụ liên quan, trong đó có ít nhất 3 năm làm việc cho các tổ chức có số lượng nhân sự từ 1.000 người trở lên
 • Có kinh nghiệm quản lý ở cấp Trưởng phòng  từ 5 năm trở lên
 • Độ tuổi : không quá 45 tuổi
 • Kiến thức tổng quan về ngành tài chính ngân hàng
 • Kiến thức chuyên sâu về quản trị nhân sự, pháp luật lao động, luật bảo hiểm, Luật công đoàn, ILO.
 •  Kiến thức về tâm lí lao động, kiến thức xã hội
 • Kiến thức về thị trường lao động và đối thủ cạnh tranh

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Company size: 1.000-4.999
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Giám Đốc Ban Nghiên Cứu & Phát Triển Chính Sách Nguồn Nhân Lực

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts